Maintenance

Service Improvement Maintenance

Type: Water
Area: Gosieweg
Streets: Gedurende de werkzaamheden zal een gedeelte van Gosieweg worden afgesloten i.v.m. het maken van een wegoversteek. In overleg met de politie, zijn de volgende verkeers maatregelen getroffen: Het verkeer op de Gosieweg in de oostelijke richting moet via Montiersweg, rechts afslaan in de Generaalsweg, daarna weer rechts in de Atellerieweg en dan rechts afslaan om via de Commandeursweg om weer op de Gosieweg te komen. Het verkeer op de Gosieweg in de westelijk richting moet links afslaan om via Commandeursweg, weer links af te slaan in de Atellerieweg, weer links in de Generaalsweg en dan links afslaan om via Montiersweg weer op de Gosieweg te komen. Het verkeer wordt door middel van verkeersborden en werknemers met rode vlaggen geleid.
Expected date/time: Sunday, March 11 2018 06:00 till 16:00
Status: Resolved
Resolved since: Sunday, March 11 2018 16:00