Work at Aqualectra

Coordinator Chemical Section

Full-time

Apply before: 22-01-2039

Het houden van toezicht op chemische en fysische analyses voor controle van proces- en kwaliteitsparameters voor de productie en distributie van drink- en proceswater voor productiedoeleinden en voor derden.

Apply directly for this job

Functie-inhoud:

 • Distribueert en houdt toezicht op de werkzaamheden van de teamleden;
 • Rapporteert over bevindingen van analytische resultaten;
 • Beheert toegewezen apparatuur, zorgt voor regelmatig onderhoud, kalibratie/verificatie en validatie en coördineert onderhoud en reparaties door derden;
 • Voert taken uit die inherent aan de functie verbonden zijn.

Functie-eisen en compententies:

 • Hoger Laboratorium Onderwijs in Analytisch Chemie (HLO);
 • 5 jaar ervaring in vergelijkbare functie;
 • Kennis van productieprocessen, transport, opslag en distributie van drinkwater;
 • Kennis van en ervaring met laboratorium kwaliteitsmanagementsysteem ISO 17025;
 • Kennis van de waterveiligheidsplannen van WHO;
 • Kennis van IT-applicaties binnen het Lab;
 • Veiligheids- en milieuvoorschriften;
 • Kennis van lokale verordeningen en wettelijke voorschriften;
 • Leidinggeven;
 • Analytisch vermogen;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Plannen & organiseren.


Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij de heer A. Kramers, Head of Department Laboratory (telefoon 463-2640).
Kandidaten dienen binnen 10 werkdagen na het verschijnen van deze advertentie hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van een volledig Curriculum Vitae in te dienen bij de afdeling HRM Aqualectra te Rector Zwijssenstraat 1 of te mailen naar info@aqualectra.com.

 

 

Job application

Not all fields are filled in correctly
Please note: only files with a size lower than 10MB are supported