Work at Aqualectra

Head of Department Reporting & Control

Full-time

Apply before: 26-04-2019

De Head of Department Reporting & Control realiseert activiteiten, ontwikkelt beleid, geeft advies en service op het gebied van financiële rapportage en controle om bij te dragen tot de optimalisering van de hoofddoelen van de organisatie.

Apply directly for this job

Functie-inhoud:

Geeft begeleiding en sturing aan werknemers in de afdeling. Daarvoor:

 • Bespreekt en maakt afspraken over de prioriteiten voor de afdeling per maand, kwartaal en jaar;
 • Houdt wekelijkse en maandelijkse besprekingen met Supervisors/ Coordinators en het personeel van de afdeling;
 • Is verantwoordelijk voor de implementatie van het HR-beleid in de afdeling;
 • Heeft inbreng bij de in-, door- en uitstroom van personeel binnen de afdeling conform procuratie;
 • Draagt bij aan de verdere ontwikkeling van en bespreekt knelpunten en ongewenste prestaties/gedrag met ondergeschikten;
 • Stelt (half)jaarlijkse personeelsbeoordelingen op en voert personeels-evaluatiegesprekken met ondergeschikten.

Vertaalt en voert het vastgestelde managementbeleid voor de afdeling; stelt het afdelingsplan en de procedures en beleidsmaatregelen van de organisatie vast, op zo’n manier dat het werk optimaal gedaan kan worden. Daarvoor:

 • Leidt het werk van de werknemers, werkt het personeelsbeleid uit en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit, punctualiteit en efficiency van het werk;
 • Geeft input en advies aan de Manager Financial Affairs omtrent korte -en lange termijn planning, optimalisering van financiële rapportage en controle procedures, en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van expertise;
 • Zorgt voor de systematische collectie, registratie en verwerking van financiële data gerelateerd aan het budget management cyclus en de financiële registratie cyclus.

Draagt zorg voor tijdige oplevering van financiële rapportages aan Directie en Managers en andere belanghebbenden ten behoeve van sturing- en verantwoording uit. Daarvoor:

 • Voert de standaard procedures van financiële rapportage en controle uit; verricht planning en boekhoudkundig management, beheert interne controles als kostencontroles, budgetonderhoud van budget controle systemen, voert algemeen fundsmanagement rapportage, controle procedures zoals maandelijks, einde jaars en jaarlijkse afsluitingen en kostenberekening uit;
 • Geeft input, voert analyses uit, stemt af en overlegt over de rapportresultaten en coördineert alle financiële rapportages en controle procedures met de verschillende afdelingen binnen de organisatie;
 • Geeft technische assistentie met financiële rapportage en controle door de kwaliteit en boekhoudkundige maatstaven en richtlijnen in acht te nemen;
 • Zorgt voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de data voor het fondsmanagement.
 • Geeft tijdige, relevante en accurate rapportages en analyses van de resultaten van de bedrijfsprestaties ten opzichte van historische en gebudgetteerde resultaten om het maken van beslissingen voor de berekening van de begrotingsplannen en verantwoording te vergemakkelijken.

Beheert de toegewezen budgetten en stelt kostenbeheersingsmaatregelen. Hiervoor:

 • Draagt zorg voor adequate administratie en biedt de manager de juiste managementinformatie. Controleert de afdelingsbegroting, project begrotingen en biedt kosten beheersingsmaatregelen.

Voert verschillende andere taken uit die inherent aan de functie zijn gebonden zoals:

 • Neemt deel aan vergaderingen met (top) management over lopende situaties of geeft informatie over de voorbereide financiën;
 • Neemt deel aan brainstormingsessies of vergaderingen voor de verbetering van interne accounting en / of rapportage procedures.

Functie-eisen en competenties:

 • Opleiding WO Financieel, Economisch en Accountancy;
 • 5 jaren ervaring in vergelijkbare functie;
 • Kennis van Internationale financiële regelgeving (IFRS);
 • Kennis van bedrijfsprocessen Aqualectra;
 • Lokale economische / financiële ontwikkeling en indicaties;
 • Computerkennis voor specifieke toepassingen;
 • Budget controle en rapportage;
 • Fundsmanagement;
 • Inzicht in financiële en personele processen;
 • Hoog niveau van toepassingservaring /proces kennis;
 • Diepgaand begrip van organisatie- en relevante bedrijfsprocessen;
 • Leiderschap;
 • Expertise/ Vakkennis;
 • Overzicht;
 • Integriteit;
 • Initiatief/ Proactief.

Sollicitatieprocedure:
Nadere informatie omtrent deze functie is te verkrijgen bij mw. A. Martha-Weert, Manager Financial Affairs, toestel 4632227. Kandidaten dienen binnen 10 werkdagen na het verschijnen van deze advertentie hun interesse schriftelijk kenbaar maken naar vacatures@aqualectra.com.

Job application

Not all fields are filled in correctly
Please note: only files with a size lower than 10MB are supported