Work at Aqualectra

Manager Internal Audit

Full-time

Apply before: 22-01-2019

De Manager Internal Audit hanteert een aanpak om de effectiviteit van de governance, het risicobeheer en de interne beheersing van de organisatie te evalueren en te verbeteren, teneinde zekerheid te verschaffen dat de interne beheersingsmaatregelen toerei

Apply directly for this job

Functie-inhoud:

Geeft begeleiding en sturing aan de personeelsleden in de afdeling. Hiervoor:

 • Bespreekt en maakt afspraken over te behalen doelen voor de afdeling per maand, kwartaal en-, jaar;
 • Draagt bij aan en vertaalt strategische HR-kaders voor de afdeling en ziet toe op de uitvoering; 
 • Stelt (half)jaarlijkse personeelsbeoordelingen op en voert personeels-evaluatiegesprekken met ondergeschikten. 
Plannen en uitvoeren van interne controles conform jaarplanning en gebaseerd op verzoeken van Directie of Raad van Commissarissen in geval van vermoedelijke onregelmatigheden. Hiervoor:
 •  Bereidt een risico gebaseerde jaarplanning met aantal en soort van uit te voeren controles;
 •  Leidt en houdt toezicht op de uitvoering van interne controles;
 •  Interpreteert resultaten en levert rapporten aan de Directie en Raad van Commissarissen;
 •  Coördineert activiteiten met andere interne en externe dienstverleners van assurance en consulting diensten.

Stelt het jaarlijkse afdelingsplan op. Hiervoor:

 • Draagt bij tot de voorbereiding van middellange termijn doelstellingen gebaseerd op de algemene organisatorische doelstellingen;
 • Vertaalt de organisatiestrategie naar een jaarlijks afdelingsplan en budgetten binnen de gestelde termijn van de organisatie;
 • Wijst op ontwikkelingen met betrekking tot aandachtsgebied en vertaalt het tot mogelijkheden voor de organisatie;
 • Geeft input aan de Directie inzake beleidsvorming van organisatorische onderwerpen.

Voert taken uit die inherent aan de functie verbonden zijn. Hiervoor:

 • Volgt de implementatie van aanbevelingen op grond van uitgevoerde controles en brengt statusrapporten uit;
 • Ondersteunt managers als interne consultant bij de implementatie van aanbevelingen en vragen over interne controle;
 • Begeleidt het proces van budgettering voor de eigen/ondergeschikte afdelingen en bewaakt YTD uitgaven tegen goedgekeurde begroting(en).

Functie-eisen/competenties zijn.

 • Opleiding: Wetenschappelijk Onderwijs (RA, RC of RE)
 • Gecertificeerde Internal Auditor
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met finaciele verslaggevingsrichtlijnen (w.o. IFRS)
 • Kennis van Corporate Governance Principes
 • Kennis van wet en regelgeving voor utiliteitsbedrijven
 • Kennis van Risk Assessment en Risk Management technieken
 • Sociaal- politieke sensitiviteit.

 
Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij de heer D. Jonis, Chief Executive Officer (telefoon 463-2103).
Kandidaten dienen binnen 10 werkdagen na het verschijnen van deze advertentie hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van een volledig Curriculum Vitae in te dienen bij de afdeling HRM Aqualectra te Rector Zwijssenstraat 1 of te mailen naar info@aqualectra.com.

Job application

Not all fields are filled in correctly
Please note: only files with a size lower than 10MB are supported