Work at Aqualectra

Operator Document Center

Full-time

Apply before: 10-12-2018

De Operator Document Center is verantwoordelijk voor uitvoer van alle Document Center werkzaamheden om optimale dienstverlening te garanderen.

Apply directly for this job

Functie-inhoud:

Neemt/verzamelt werktaken en informeert betreffende afde-ling indien van toepassing inzake wijzigingen in de planning. Hiervoor:

 • Scant en print documenten, reproduceert, bindt in en controleert uitgevoerde werkzaamheden op volledigheid en kwaliteit.
 • Draagt zorg voor de reproductie van facturen, brieven, aanma-ningen en afsluitkaarten voor de Billing Department (Commercial Affairs).
 • Registreert tijdsbesteding en materiaalverbruik per uitgevoerde opdracht en draagt bij aan de rapportage hierover aan de Coor-dinator General Services.
 • Houdt een overzicht bij van gemaakte kopieën per afdeling per dag en rapporteert hieromtrent driemaandelijks aan de Coordi-nator General Services.

Voert taken uit die inherent aan de functie verbonden zijn. Hiervoor:

 • Controleert de goede werking van computers en apparatuur in het Document Operations Centre, houdt dit schoon en operatio-neel, verhelpt eenvoudige storingen en treedt in contact met de afdeling ICT bij complexe storingen.
 • Assisteert met het beheer van de voorraad benodigde materia-len.
 • Draagt mede zorg voor een overzichtelijke opslag van materia-len en voor het schoon en ordelijk houden van de werkruimte.

Functie-eisen en competenties:

 • Opleiding: Administratie, MBO niveau 4;
 • 2 jaar werkervaring;
 • Kennis van organisatie en bedrijfsprocessen;
 • Relevante kennis van computer systemen;
 • Reproductie- en inbindwerk;
 • Accuratesse;
 • Integriteit;
 • Orde, netheid en veiligheid;
 • Zelfstandigheid;
 • Efficiency van het werk.

Sollicitatieprocedure:

Nadere informatie omtrent deze functie is te verkrijgen bij Mw. D. Martina, Coordinator General Services, tel: 463-2082.
Kandidaten dienen binnen 10 werkdagen na het verschijnen van deze advertentie hun schriftelijke sollicitatie vergezeld van een volledig Curriculum Vitae in te dienen bij de afdeling HRM Aqualectra te Rector Zwijsenstraat 1 of via de Aqualectra Website.

Job application

Not all fields are filled in correctly
Please note: only files with a size lower than 10MB are supported