Work at Aqualectra

Senior Reporting & Control Officer

Full-time

Apply before: 26-04-2019

De Senior Reporting & Control Officer implementeert het budgetteringsproces, interpreteert, analyseert en bereidt de benodigde informatie voor de planning, beheersing en evaluatie van de uitkomsten van de bedrijfsactiviteiten en de daarover af te leggen.

Apply directly for this job

Functie-inhoud:

Verdeelt het werk binnen het team en controleert het kwaliteits -en kwantiteitsniveau van het werk:

 • Stelt verbeteringen in procedures en werkmethodes voor en implementeert deze na verkregen goedkeuring;
 • Geeft de Head of Department stuurinformatie en geeft advies over nieuwe ontwikkelingen op het gebied;
 • Controleert het werk van collega’s, corrigeert werk dat verbetering behoeft.

Bereidt de tijdige opstelling van het gehele bedrijfsbudget voor bestaande uit verschillende afdeling en voert analyses uit ten aanzien van de geprojecteerde budget. Hiervoor:

 • Biedt hulp aan de Head of Department met het vertalen van de bedrijfsplannen / activiteiten en projecten in operationele -en investeringsbegrotingen;
 • Zorgt voor financiële, economische en andere relevante informatie over interne en externe ontwikkelingen, die nodig zijn voor de eigen budget planning;
 • Zorgt voor een correcte toepassing van de budget voorbereidingsprocedures en normen, kostenberekening methodes en verantwoordelijkheidsprocedures;
 • Analyseert data van het grootboek, verschillende sub-administratie van operationele-, onderhouds -en andere kosten;
 • Volgt de ontwikkelingen van het operationele budget en de geassocieerde begrotingen. Analyseert gewenste opbrengsten van activiteiten en afwijkingen;
 • Volgt de ontwikkeling van het investeringsbudget.
 • Maakt kostenberekeningen.

Voorspelt de financiële resultaten voor het bedrijf, rekening houdend met enkele variabelen. Daarvoor:

 • Coördineert en draagt zorg voor de compilatie van (geconsolideerde) financiële rapporten;
 • Analyseert financiële data en vertaalt dat in een bruikbaar advies en rapporteert omtrent planning, controle, evaluatie en voorspelling van financiële resultaten;
 • Analyseert data en zorgt voor het volgen van de juiste accounting procedures. Onderzoekt en rapporteert aan de Manager Financial Affairs als er onregelmatigheden of onjuistheden worden ontdekt;
 • Geeft tijdige, relevante en accurate rapportages en analyses van de resultaten van de bedrijfsprestaties ten opzichte van historische en gebudgetteerde resultaten om het maken van beslissingen voor de berekening van de begrotingsplannen en verantwoording te vergemakkelijken.

Functie-eisen en competenties:

 • Opleiding WO Accounting;
 • 5 jaar werkervaring;
 • Kennis van geautomatiseerde systemen;
 • Kennis van Internationale financiële regelgeving (IFRS);
 • Inzicht in de ondernemingsdoelstellingen en –plannen;
 • Ruime kennis van de bedrijfsprocessen;
 • Inzicht in financieel-economische ontwikkeling en indicatoren van het eiland;
 • Overzicht;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Integriteit;
 • Expertise/Vakkennis.

Sollicitatieprocedure:
Nadere informatie omtrent deze functie is te verkrijgen bij mw. A. Martha-Weert, Manager Financial Affairs, toestel 4632227. Kandidaten dienen binnen 10 werkdagen na het verschijnen van deze advertentie hun interesse schriftelijk kenbaar maken naar vacatures@aqualectra.com.

Job application

Not all fields are filled in correctly
Please note: only files with a size lower than 10MB are supported