POWER SUPPLY INTERRUPTIONS February 21th. till 23th. 2017

Due to maintenance on our power grid, the areas referred to below, will regretfully confront a power interruption in the areas of Zapateer/Oost Jongbloed/ Savonet/Zorgvliet /Seru Gracia /Westpunt/ Sunset Heights/ Verkavelingsplan Zuid Zapateer (Cas Coraweg)/ Verkavelings: Wacawa / Lelienberg.on the stipulated date and time.

Read more...

PUBLIC TENDER for “SANERING WATERDISRTIBUTIENET DOMI ARIBA”

Het verrichten van graafwerkzaamheden in de wegen en bermen te Domi Ariba voor het kunnen leggen van door de inschrijver geleverde Dn 63 mm en Dn 32 mm HDPE waterleiding met toebehorende appendages. Afwerken van het tracé conform specificaties.
Bij deze aanbesteding zijn de regels van de Uniform Aanbestedingsreglement (UAR) 2001 van toepassing conform Aqualectra Standaard Bestek. De artikelen 42 en 43 van de UAR 2001 zijn bij deze aanbesteding niet van toepassing.

Read more...


ANNOUNCEMENT PUBLIC TENDER

N.V. Kompania di Produkshon i Distribushon di Awa i Elektrisidat di Kòrsou, hereinafter Aqualectra, established in Curaçao, located on the Rector Zwijsenstraat 1, announces the public tender for the following works: SAP Suite On HANA Hardware

Read more...

Openbare aanbesteding home contractors 2017 - 2019

Aqualectra is op zoek naar gekwalificeerde aannemers voor het verrichten van leidingwerk ten behoeve van saneringen, huisaansluitingen en storingen in het waterleidingnet op basis van vastgestelde eenheidsprijzen.

Read more...