WATER SUPPLY MAINTENANCE, on March 1st. and 2nd. 2017

Due to Maintenance on the water distribution system, the area below will have low water pressure or any water at all. in the area ofStenen Koraal, Goede Hoop, Sta Maria, Buenavista, Welatina, Selinda,Heintje Kool, Palu Blanku.

Read more...

POWER SUPPY INTERRUPTIONS on March 2 th. 2017

Power supply interruptions in the areas of Kustbatterij / Steenrijk on the stipulated date and time.

Read more...

POWER SUPPLY INTERRUPTIONS February 21th. till 23th. 2017

Due to maintenance on our power grid, the areas referred to below, will regretfully confront a power interruption in the areas of Zapateer/Oost Jongbloed/ Savonet/Zorgvliet /Seru Gracia /Westpunt/ Sunset Heights/ Verkavelingsplan Zuid Zapateer (Cas Coraweg)/ Verkavelings: Wacawa / Lelienberg.on the stipulated date and time.

Read more...

PUBLIC TENDER for “SANERING WATERDISTRIBUTIENET DOMI ARIBA”

Het verrichten van graafwerkzaamheden in de wegen en bermen te Domi Ariba voor het kunnen leggen van door de inschrijver geleverde Dn 63 mm en Dn 32 mm HDPE waterleiding met toebehorende appendages. Afwerken van het tracé conform specificaties.
Bij deze aanbesteding zijn de regels van de Uniform Aanbestedingsreglement (UAR) 2001 van toepassing conform Aqualectra Standaard Bestek. De artikelen 42 en 43 van de UAR 2001 zijn bij deze aanbesteding niet van toepassing.

Read more...